QMarket

QMarketEnglish

QMarket е дигитален пазар за фермерски продукти, свободно достъпен за всеки. Неговата цел е да демократизира търговията със селско-стопански продукти, да я направи достъпна дори за най-дребните фермери, и да осигури директен канал за връзка между фермерите и клиентите на селскостопанска продукция.

Регистрираните потребители имат възможността да ползват платформата QMarket, за да продават или купуват селско-стопански и свързани с тях продукти. Фермерите могат да създават и управляват списъци от продукти за продажба, да задават подходящи за тях начини за доставка и плащане, както и да получават и управляват поръчки от клиентите си.

Клиентите могат да следят и управляват поръчките си, според избраните начини за доставка и плащане, както и да оценяват всяка поръчка и съответния фермер, според собствените си впечатления.

Инсталация:
Инсталацията на QMarket зависи от операционната система, използвана от Вашето мобилно устройство:
* За да го инсталирате върху устройство с Android, моля намерете QMarket в Google Play Store. Инсталацията е стандартна и не изисква намеса.
* Приложението QMarket за устройства с iOS (iPhone или iPad) е в процес на разработка. Когато е готово, ще бъде публикувано в Apple App Store. Моля имайте търпение.

Помощ и поддръжка:
* Основната документация за дигиталния пазар QMarket е достъпна тук.
* Ако Ви е необходима по-специализирана помощ или поддръжка, моля свържете се с нас на е-мейл qmarkethlp(at)gmail.com.